13 Międzynarodowy Obóz Ekologiczny

Już po raz trzynasty młodzież z Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Dziemianach uczestniczyła w Międzynarodowym Obozie Ekologicznym. Spotkanie tym razem odbyło się we Wdzydzach w dniach 19-24 września 2016 r. Tematyka tegorocznego obozu to: Bioróżnorodność flory i fauny Kaszub. Wspólnie z uczniami z Sophie-von-Brabant Schule z Marburga w Niemczech nasi uczniowie brali udział w szeregu zajęć organizowanych w różnych miejscach. Bardzo zainteresowały ich warsztaty w Akwarium Gdyńskim, gdzie obejrzeli prezentację o florze i faunie Bałtyku, po czym oglądali przez mikroskopy różne gatunki krewetek, wij. W Parku Narodowym Bory Tucholskie zapoznali się z wieloma gatunkami roślin i zwierząt, dla których siedliskiem jest las, wydma czy łąka.

Tematem zajęć było też Jezioro Wdzydze, jego bioróżnorodność. Przyswoili tę tematykę podczas warsztatów we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Spotkanie też bogate było w różnego rodzaju wycieczki, np. do Gdyni, Sopotu, Gdańska, Szymbarka. Gościliśmy również w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie oraz w Urzędzie Gminy Dziemiany. Możliwa była integracja młodzieży polsko-niemieckiej w czasie wspólnych wieczorów, ogniska, w czasie rejsu statkiem po Jeziorach Wdzydzkich. Korzyścią dla naszych gimnazjalistów jest także wzbogacenie słownictwa z języka niemieckiego. Uczestnicy obozu ocenili jego atrakcyjność bardzo wysoko.

Otrzymaliśmy na nasz projekt dofinansowanie z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Spotkanie mogło dojść do skutku dzięki ofiarności sponsorów: Urzędu Gminy Dziemiany, Starostwu Powiatowemu w Kościerzynie i Panu Jackowi Wrońskiemu – przedsiębiorcy z Kłobuczyna. Opiekunami polskiej grupy byli: Adam Szejba – dyrektor szkoły, Maria Pobłocka – nauczyciel języka niemieckiego i zarazem tłumacz językowy na obozie, Wiesława Popowska – nauczyciel biologii i geografii.

FOTOGALERIA