Badania jakości wody

Jezioro zostało czterokrotnie przebadane pod względem fizykochemicznym. Zbadano następujące parametry: wartość pH, zawartość tlenu, poziom CO2, twardość, oznaczono też zawartość azotanów i fosforanów. Do badań wykorzystano specjalistyczny sprzęt zakupiony ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Badania prowadzono w oparciu o karty pracy wykonane przez nauczyciela chemii – Janusza Bruskiego oraz instrukcje zawarte w zestawach badawczych. Badania chemiczne przeprowadzono 5 listopada 2013 r., 21 marca 2014 r., 10 kwietnia 2014 r. oraz 6 maja 2014 r. Średnia wartość pH z czterech pomiarów wynosi 7,1. Zawartość tlenu wyniosła 6,2 mg/l. Zawartość NO2 (azotyny) kształtuje się na poziomie 0,02 mg/l, NO3 (azotany) 0,5mg/l, NH4 0,1 mg/l, PO4 (fosforany) 0,2 mg/l. Uzyskane wyniki pozwalają sklasyfikować zbiornik wodny na pograniczu I i II klasy czystości wody.

Badanie czystości na podstawie obecności bioindykatorów odbyło się dwukrotnie: 6 maja 2014 r. oraz 20 maja 2014 r. Metoda biologiczna polega na dokonaniu połowu i identyfikacji bezkręgowców bezpośrednio nad zbiornikiem wodnym. Uczniowie prowadzili badania pod kierunkiem p. Wiesławy Popowskiej – nauczycielki biologii w gimnazjum. W wyłowionym materiale znaleziono larwy jętek, widelnic, pluskwiaki, błotniarki, zatoczki, nartniki. Młodzież obliczyła na podstawie wskaźników jakość czystości wody i oceniła ją na bardzo czystą, na pograniczu I i II klasy czystości.

FOTOGALERIA