Dziemiańskie Rzuno – Wspólna Sprawa III

Realizacja umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr WFOŚ D/738/235/2014 „Dziemiańskie Rzuno – Wspólna Sprawa III”

Koszt kwalifikowany zadania – 8.550,00 zł.

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 8.550,00 zł.

www.wfosigw.gda.pl