Efekt ekologiczny projektu

Głównym celem projektu było określenie stanu czystości Stawu Dywańskiego i nadanie mu oficjalnej nazwy w plebiscycie. Uczestnictwo w nim młodzieży z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach zapewniło im poznanie metod badania jakości wody oraz prawidłowego zagospodarowania przestrzeni w celu ochrony tego zbiornika wodnego. W projekcie wystąpiła współpraca różnych podmiotów zainteresowanych przyszłością jeziora: właściciela, mieszkańców gminy Dziemiany, członków LOP i turystów.

Ważnym elementem projektu była promocja Stawu Dywańskiego jako jeziora przepływowego, przez które przepływa rzeka Zbrzyca i bezimienny ciek z Jeziora Krępego.

Efekty projektu zostały wyeksponowane na stronie internetowej www.gimnazjum.dziemiany.pl i na dwóch okolicznościowych posterach umieszczonych w hollu głównym budynku gimnazjum. Młodzież posprzątała dwukrotnie strefę brzegową jeziora.

W trakcie prezentacji oraz w informacjach przekazanych mediom podkreślono wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Szkoła wzbogaciła się o laptop oraz kamerę cyfrową.

Osiągnięto zamierzone cele ekologiczne. Wzrosła świadomość ekologiczna młodzieży, która poznała ciekawe formy aktywnej edukacji ekologicznej.

Młodzież i nauczyciele jeszcze raz serdecznie dziękują władzom Funduszu za ponowne umożliwienie prowadzenia wspólnych badań ekologicznych.