13 Międzynarodowy Obóz Ekologiczny

Print

Już po raz trzynasty młodzież z Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Dziemianach uczestniczyła w Międzynarodowym Obozie Ekologicznym. Spotkanie tym razem odbyło się we Wdzydzach w dniach 19-24 września 2016 r. Tematyka tegorocznego obozu to: Bioróżnorodność flory i fauny Kaszub. Wspólnie z uczniami z Sophie-von-Brabant Schule z Marburga w Niemczech nasi uczniowie brali udział w […]