Nauczyciele Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach

 mgr Adam Szejba – dyrektor, informatyka, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa  mgr Janusz Bruski – chemia, zajęcia techniczne  mgr Zdzisław Czerko – wychowanie fizyczne  mgr Monika Daniels-Lipińska – historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, zajęcia techniczne  mgr Romana Datta – j. angielski  mgr Jarosław Ginter – matematyka  mgr Krystyna Hapka – j. polski, wychowanie do życia w […]