Plan pracy pedagoga szkolnego

Dziemiany, 02.09.2015r. GIMNAZJUM IM. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO W DZIEMIANACH PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016   I. W zakresie zadań ogólno-wychowawczych Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Koordynowanie prac zespołów tworzących IPET dla uczniów […]

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116111 – BEZPŁATNA POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DOSTĘPNA 7 DNI W TYGODNIU. TELEFONOWI 116111 TOWARZYSZY STRONA INTERNETOWA www.116111.pl, ZA POŚREDNICTWEM, KTÓREJ RÓWNIEŻ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA. Z KONSULTANTAMI TELEFONU ZAUFANIA 116111 MOŻESZ POROZMAWIAĆ O WSZYSTKIM – O PRZEMOCY, KŁOPOTACH W RELACJACH SZKOLNYCH I DOMOWYCH, UZALEŻNIENIACH, OBAWACH ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM, BRAKU POCZUCIA SENSU ŻYCIA…  

Ważne telefony

Możliwość uzyskania pomocy  w sprawach różnych problemów Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kościerzynie  ul. Słoneczna 1 58 686-48-61 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach  ul. 8-go Marca 58 688-05-84 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Sprawców ul. Brzechwy 5 58 680-13-40 58 680-87-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie – Ośrodek Wsparcia Dziecka i […]