Rada Rodziców – Kadencja 2014/15

Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach Kadencja 2014/15 Jan Turzyński – przewodniczący Rady Rodziców Małgorzata Lemka – sekretarz Rady Rodziców Mirosław Bucław – skarbnik Rady Rodziców Izabela Kartuszyńska – członek Rady Rodziców Danuta Krych – członek Rady Rodziców Bartosz Błahitko – członek Rady Rodziców Maria Lendowska – członek Rady Rodziców Dorota […]