Nauczyciele Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach

 mgr Adam Szejba – dyrektor, informatyka, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

 mgr Janusz Bruski – chemia, zajęcia techniczne

 mgr Zdzisław Czerko – wychowanie fizyczne

 mgr Monika Daniels-Lipińska – historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, zajęcia techniczne

 mgr Romana Datta – j. angielski

 mgr Jarosław Ginter – matematyka

 mgr Krystyna Hapka – j. polski, wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Przemysław Kozłowski – wychowanie fizyczne

 mgr Bernard Kryzel – matematyka

 mgr Maria Pobłocka – j. niemiecki

 mgr Wiesława Popowska – biologia, geografia, własna historia i kultura

 mgr Krzysztof Rolbiecki – biblioteka

 mgr Karolina Skwierawska-Bruska – fizyka, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne

 mgr Aneta Słomińska – biblioteka, j. polski

 mgr Felicja Synak – j. kaszubski

ks. mgr Maciej Szczodrowski – religia

 mgr Ewa Szejba – plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

 mgr Joanna Turzyńska – j. polski, historia

 mgr Małgorzata Turzyńska – j. polski, historia (obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia)

 mgr Anna Żywicka – pedagog szkolny, j. kaszubski, własna historia i kultura

 mgr Sylwia Żywicka – świetlica szkolna

 

Nauczyciele, którzy pracowali z nami:

 Hiacenta Dorau

Amelia Jereczek

Halina Bruska

Izabela Dzieszko

Elżbieta Borzyszkowska

Piotr Laska

Aldona Kryzel

Lucyna Aszyk – Krasińska

Bożena Gostomska

Bartłomiej Pobłocki

Jolanta Czapiewska

Małgorzata Weber

Maria Zabrocka

Elżbieta Schreder

Hanna Strojk

Marzena Milewska

Elżbieta Wirkus

Adriana Lubecka

Aleksandra Sitarek

Kinga Lehman

Ewelina Breza

Małgorzata Lubecka

Teresa Breza

Jolanta Skiba

Leszek Pobłocki

Ewa Kartuszyńska