O projekcie

Projekt trwał od 31 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. i dotyczył Stawu Dywańskiego. Uczestniczyli w nim nauczyciele i młodzież z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach, w sumie 157 uczniów i 5 nauczycieli. Staw Dywański to zbiornik wodny, który nie posiadał do tej pory oficjalnej nazwy. Jezioro położone jest na terenie wsi Trzebuń w Gminie Dziemiany, powiat kościerski. Celem konkursu było określenie stanu czystości jeziora na podstawie badania parametrów fizykochemicznych oraz na podstawie obecności bioindykatorów. Inne działania w ramach konkursu to plebiscyt na nadanie nazwy jezioru i sprzątanie linii brzegowej jeziora.

Bezimienne jezioro położone jest na terenie wsi Trzebuń w Gminie Dziemiany, powiat kościerski. Powierzchnia ok. 2,4 ha. Jezioro przepływowe przez, które przepływa rzeka Zbrzyca i bezimienny ciek z Jeziora Krępego. Właścicielem jeziora jest pan Roman Purol zamieszkały w Rumii. Właściciel został poinformowany o celu konkursu i wyraził zgodę na realizację zadań konkursowych. Teren wokół jeziora położony jest w podłużnej dolinie o stromych zboczach. Dno doliny zajmuje jezioro i łąki. Zbocza doliny i wysoczyznę porastają lasy mieszane. W pobliżu jeziora położone są dwa siedliska w tym jedno agroturystyczne. Przy ujściu Zbrzycy z jeziora znajduję się zastawa piętrząca wodę i wyłączony z eksploatacji stary młyn. Jezioro w przeszłości pełniło funkcję stawu młyńskiego. Obecnie wykorzystuje je się tylko do celów rekreacyjnych. Jezioro położone jest na terenie Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Natura 2000-Bory Tucholskie PLB 220009 w pobliżu Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Na temat stanu czystości jeziora dotychczas brak danych. Jezioro położone jest z dala od dużych skupisk ludności na terenie o małym skażeniu środowiska. Koniecznym było zbadanie wpływu wód rzeki Zbrzycy na stan ekologiczny jeziora.

FOTOGALERIA