PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 PLANOWANE AKCJE I DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

 

· ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK (POMOC CHOREJ KAROLINCE ); 

· ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII (AKCJA MAJĄCA NA CELU OCHRONĘ ŚRODOWISKA); 

· „PAMIĘTAMY” – OPIEKA NAD LEŚNYMI GROBAMI I MIEJSCAMI PAMIĘCI W NASZEJ GMINIE ( WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM SZKOLNYM); 

· „GÓRA GROSZA” – AKCJA TOWARZYSTWA „NASZ DOM DZIECIAK” (POMOC DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH); 

· „ POMOC DLA BIAŁORUSI”- WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ SIÓSTR FRANCISZKANEK Z ZAKONU W ORLIKU; 

· „SZLACHETNA PACZKA” – AKCJA STOWARZYSZENIA „WIOSNA” (PRZEDŚWIĄTECZNA POMOC DLA RODZIN BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ) 

O SZCZEGÓŁACH NASZYCH AKCJI BĘDZIEMY INFORMOWAĆ WAS NA BIEŻĄCO (STRONA INTERNETOWA, GAZETKA, PLAKATY)

 

LICZYMY NA WASZĄ ŻYCZLIWOŚĆ I POMOC