Prezentacja projektu

Prezentacja wyników konkursu miała miejsce na XXI Sejmiku Ekologicznym, który odbył się w Centrum Kultury Kaszubskiej w Kościerzynie dnia 20 maja 2014 r. Projekt został przedstawiony władzom samorządowym, członkom LOP, przedstawicielom gimnazjów z powiatu kościerskiego oraz leśnikom. Po raz kolejny przedstawiono wyniki konkursu na Święcie Szkoły w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach (28 maja 2014 r.) przed władzami gminy, oświatowymi, rodzicami i uczniami.

FOTOGALERIA