Rada Rodziców – Kadencja 2014/15

Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach

Kadencja 2014/15

Jan Turzyński – przewodniczący Rady Rodziców

Małgorzata Lemka – sekretarz Rady Rodziców

Mirosław Bucław – skarbnik Rady Rodziców

Izabela Kartuszyńska – członek Rady Rodziców

Danuta Krych – członek Rady Rodziców

Bartosz Błahitko – członek Rady Rodziców

Maria Lendowska – członek Rady Rodziców

Dorota Knitter – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Rekowski – członek Komisji Rewizyjnej