Sprzątanie linii brzegowej

Młodzież pod opieką nauczycieli w okresie marzec 2014 – maj 2014 dwukrotnie dokonała sprzątania linii brzegowej. Można stwierdzić, iż brzeg zbiornika wodnego jest stosunkowo czysty. Nie znaleziono nielegalnych wysypisk śmieci. Zebrane nieliczne śmieci zostały usunięte przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Dziemianach.

FOTOGALERIA