Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116111

- BEZPŁATNA POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DOSTĘPNA 7 DNI W TYGODNIU.

TELEFONOWI 116111 TOWARZYSZY STRONA INTERNETOWA www.116111.pl, ZA POŚREDNICTWEM, KTÓREJ RÓWNIEŻ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA. Z KONSULTANTAMI TELEFONU ZAUFANIA 116111

MOŻESZ POROZMAWIAĆ O WSZYSTKIM – O PRZEMOCY, KŁOPOTACH W RELACJACH SZKOLNYCH I DOMOWYCH, UZALEŻNIENIACH, OBAWACH ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM, BRAKU POCZUCIA SENSU ŻYCIA…