Ważne telefony

Możliwość uzyskania pomocy

 w sprawach różnych problemów

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kościerzynie  ul. Słoneczna 1

58 686-48-61

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach  ul. 8-go Marca

58 688-05-84

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Sprawców ul. Brzechwy 5

58 680-13-40

58 680-87-55

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

- Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

- Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Krasickiego 4

58 686-50-05

 

58 681-54-03

784 135 009

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach

ul. 8-go Marca

58 688-05-84

Sąd Rodzinny i Nieletnich w Kościerzynie

ul. Dworcowa 2

58 686-32-22

58 686-65-71

Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie

ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców  2

58 686-49-27 lub 997

Posterunek Policji w Dziemianach

ul. 8-go Marca 1

58 688-00-97

Kuratorzy Sądowi w Kościerzynie

58 686-65-71

Infolinia: Przemoc w rodzinie

801 109 801

 – telefony kontaktowe