Wyjazd do Warszawy

18 września 2017 r. uczniowie Naszej szkoły odbyli wycieczkę do Warszawy. Wyjazd został zorganizowany przez Pana Jacka Łukasika, szlakiem Żołnierzy Wyklętych. W stolicy mieliśmy okazję zwiedzić Sejm RP. Byliśmy w więzieniu na Mokotowie na ul. Rakowieckiej. Więzienie, w którym od roku 1947 mordowano żołnierzy i działaczy niepodległościowych walczących z totalitaryzmem sowieckim. Mieliśmy okazję spotkać się z Panem Jackiem Pawłowiczem, który jest dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Pokazano nam miejsca gdzie przetrzymywano i torturowano żołnierzy. Następnym punktem programu było spotkanie z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem, który oprowadził Nas po cmentarzu na Powązkach. Pokazał i opowiedział historię grzebania i ukrywania zamordowanych przez sowietów żołnierzy. Zobaczyliśmy miejsca ekshumacji zwłok i złożyliśmy symboliczne kwiaty i znicze. Wśród uczniów byli:

1. Faustyna Jaszul

2. Martyna Jenta

3. Nikola Synak

4. Kinga Zygmańska

Opiekunami byli: Małgorzata Turzyńska, Monika Daniels-Lipińska

serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Łukasikowi za możliwość uczestniczenia w wyjeździe.

FOTOGALERIA