Zakupiony sprzęt do badań i prezentacji

W ramach realizacji projektu zakupiono nowy sprzęt do archiwizowania działań ekologicznych. Laptop wykorzystano do ewidencji pomiarów i wyników badań w terenie i w szkole. Kamera cyfrowa umożliwiła rejestrację zajęć w terenie. Z dotacji zakupiono również materiały papiernicze i dekoracyjne do prezentacji efektów projektu.