REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Ze zbiorów wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, tj. mogą korzystać samodzielnie ze wszystkich zbiorów wypożyczalni.

3. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć na okres trzech tygodni trzy książki.

4. Nie wolno przetrzymywać książek, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy.

5. Jeżeli uczeń nie przeczytał książki, może prosić o przedłużenie terminu jej zwrotu.

6. Uczniowie klas trzecich oraz przygotowujący się do konkursów mają prawo  do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

7. Każdy czytelnik wypożycza książki tylko na swoje nazwisko i nie może ich oddawać innym osobom.

8. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi .

9. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone dokumenty.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia czytelnik  zobowiązany jest do odkupienia nowej pozycji.

10. W czerwcu książki powinny być oddane w ogłoszonym terminie przez wszystkich czytelników.

11. W przypadku zmiany szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką

12. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i wakacji letnich po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.